Category Archives: Attractors

Các bài viết về tập hút (attractors): Global attractors, Pullback attractors và Random attractors.

Why study “pullback attractors”?

Pullback attractors for PDE systems was my first research project. Consider a non-autonomous (partial) differential equation, with , with for a Banach space . If the evolution equation has a unique solution in for each , the it generates an evolution … Continue reading

Posted in Attractors | Tagged | 2 Comments

Regularity of random attractors for stochastic reaction diffusion equations (bounded domain)

Recently, the long time behavior of stochastic reaction diffusion equations (RDE) is considered by many mathematicians. The equation writes                               (1) in a bounded domain , … Continue reading

Posted in Attractors | Leave a comment

Reaction diffusion equations with grow up solutions

Last time, I’ve written a paper which considered the following Reaction diffusion equations on (1)             Under condition and suitable assumptions on nonlinearity and external force , I’ve been able to prove the existence of … Continue reading

Posted in Attractors | Leave a comment

Aims

[Updated, August 29, 2012] Things to work: 1. [In progress] Pullback attractors for E-E Davey-Stewartson systems on . 2. [Change title and new organization] Regularity of pullback attractors for stochastic reaction diffusion equations on unbounded domains. . 3. [Submitted] Random … Continue reading

Posted in Attractors | Leave a comment

Tính nửa liên tục trên của họ tập hút lùi cho phương trình phản ứng khuếch tán (On the upper semi-continuity of pullback attractors for reaction diffusion equations)

Được sử ủng hộ của ACE trong bài trước, mình đã có thêm động lực để viết tiếp bài này 😀 Hi vọng bài này sẽ dễ hình dung bài trước. Xét phương trình truyền nhiệt trong miền bị chặn … Continue reading

Posted in Attractors | 3 Comments

Về tính nửa liên tục trên của họ tập hút lùi (On the upper semi-continuity of a family of pullback attractors)

Hôm trước chịu khó ngồi viết bài mà không thấy ai comment gì cả? *Kể cả lỗi chính tả* Buồn ghê 😦 *Mong là bài này có cải thiện* Nội dung của bài này là trình bày về tính nửa … Continue reading

Posted in Attractors | 13 Comments

Tập hút lùi

Bài này tập trung trình bày thế nào là tập hút lùi cho phương trình đạo hàm riêng. Các khái niệm cơ bản gồm có: – Quá trình tiến hóa – Tập hấp thụ lùi – Tính compact tiệm cận … Continue reading

Posted in Attractors | 5 Comments